ค้นหา

การตรวจดีเอ็นเอ(dna)

การตรวจ DNA หรือตรวจยีน คือการตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีน รวมทั้งตรวจจำนวน การเรียงตัว และโครงสร้างของโครโมโซม โดยใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อ...

ตรวจสุขภาพแล้ว ... ตรวจ genome ไปด้วยดีไหม?

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี genome โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน next generation sequencing (NGS) ทำให้การตรวจ DNA sequencing ชนิด whole exome...