เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง | สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

การตรวจสุขภาพลึกระดับ DNA

อยากรู้ว่าตัวเองมีโรคอะไรแอบแฝง หรือ แพ้อาหารประเภทใหน สามารถเรียนรู้ได้ที่งานนี้ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ :@hqs2848n
การตรวจสุขภาพลึกระดับ DNA

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

เกี่ยวกับอีเวนท์

อยากรู้ว่าตัวเองแพ้อาหารประเภทใหน สามารถเรียนรู้ได้ที่งานนี้

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ :@hqs2848n

แชร์อีเวนท์นี้