เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง | สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

โครงการถอดรหัส พันธุกรรมฟรี

เชิญประชาชนที่สนใจ อยากทราบรหัสพันธุกรรมของตนเอง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ สามารถลงรายชื่อเข้าร่วม โครงการถอดรหัส พันธุกรรม ฟรี ตามลิงค์ข้างล่างนี้ (ปกติมูลค่า 80,000 บาท)
โครงการถอดรหัส พันธุกรรมฟรี

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

เกี่ยวกับอีเวนท์

เชิญประชาชนที่สนใจ อยากทราบรหัสพันธุกรรมของตนเอง

เพื่อป้องกันโรคต่างๆ

สามารถลงรายชื่อเข้าร่วม โครงการถอดรหัส พันธุกรรม ฟรี

ตามลิงค์ข้างล่างนี้

(ปกติมูลค่า 80,000 บาท)

แชร์อีเวนท์นี้