เลือก Pricing Plan ของคุณ

 • เก็บข้อมูลจีโนมฟรี

  ฿0
  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอัพโหลดข้อมูล fastq / bam / vcf
  แพ็กเกจฟรี
  • ให้บริการเก็บพื้นที่ขนาด 100 GB ฟรี เฉพาะ format ข้างต้น
  • หากไม่ใช้ format ข้างต้น ระบบ จะลบอัตโนมัติภายใน 3 วัน
 • เด็กปี 2564 ตรวจฟรี

  ฿0
  แพ็กเกจฟรี
  • รบกวนติดต่อผ่านทางแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • สามารถดูรายชื่อได้ที่ www.dnacodingasia.com
 • ตรวจจีโนม 1 ท่าน

  ฿25000
  ตรวจจีโนม
   
  • ข้อมูล ดีเอ็นเอ ของร่างกายพร้อมแผนการดูแลสุขภาพตลอดชีพ
 • ลุกค้าองค์กร 10 ท่าน

  ฿49000
  ตรวจการแพ้ จากเส้นผม
  มีอายุใช้งานหนึ่งปี
  • ตรวจการแพ้และสารโลหะตกค้าง
  • เหมาะสำหรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 10 ท่าน
  • ลดจากราคาปกติ 30%
 • Whole Exome 10 tests

  ฿149990
  เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ จากกระพุ้งแก้ม
  มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • ให้บริการ Whole Exome Sequecing at 50X 10 ตัวอย่าง
  • ประหยัดมากขึ้น 15%
  • ใช้สำหรับ การส่งตัวอย่าง cDNA เท่านั้น
  • สามารถส่งตัวอย่างไม่พร้อมกันได้ ภายใน 6 เดือน
  • Free shipping and handling
 • ลุกค้าองค์กร 30 ท่าน

  ฿125000
  ตรวจการแพ้ จากเส้นผม
  มีอายุใช้งานหนึ่งปี
  • ตรวจการแพ้และสารโลหะตกค้าง
  • เหมาะสำหรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 10 ท่าน
  • ลดจากราคาปกติ 40%
 • Whole Exome 25 tests

  ฿350000
  เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ จากกระพุ้งแก้ม
  มีอายุใช้งาน 6 เดือน
  • ให้บริการ Whole Exome Sequecing at 50X 25 ตัวอย่าง
  • ประหยัดมากขึ้น 20%
  • ใช้สำหรับ การส่งตัวอย่าง cDNA เท่านั้น
  • สามารถส่งตัวอย่าง ไม่พร้อมกันได้ ภายใน 6 เดือน
  • Free shipping and handling
 • Whole Exome 50 tests

  ฿670000
  เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ จากกระพุ้งแก้ม
  มีอายุใช้งานหนึ่งปี
  • ให้บริการ Whole Exome Sequecing at 50X 50 ตัวอย่าง
  • ประหยัดมากขึ้น 25%
  • ใช้สำหรับ การส่งตัวอย่าง cDNA เท่านั้น
  • สามารถส่งตัวอย่างไม่พร้อมกันได้ ภายใน 1 ปี
  • Free shipping and handling